Hopealinja iltaristeily Hämeenlinnassa. 15.8.2020

Kaikki risteily paikat täynnä...

maksu 12.7 mennessä Tilinumero: FI58 5680 0020 448383

HÄMEENLINNA
Laivaranta sijaitsee osoitteessa Arvi Kariston katu 8, 13100 Hämeenlinna.

tiedoksi illallisen menu 15.8. risteilyllä:

Alkuun runsas alkupalapöytä:

Rapeita salaatteja & oliivivinaigrettea 
Tomaattia, fetajuustoa & pikkelöityä sipulia 
Marinoitua perunaa, parsaa, kananmunaa & savumuikkua 
Chilillä maustettua pikkelöityä kurkkua 
Hernehummusta 
Talon fenkolisilakkaa 
Leipää & voita

Paikallista juustoa & hilloa
***
Pääruoka:

Ylikypsäksi haudutettua possua
Grillatuja sieniä & haudutettua pikkusipulia
Paahdettua perunaa

Kahvi/tee

KEVÄTKOKOUS 17.06.2020
KEVÄTOKOUKSEEN ILMOITTAUTUNUT: 13 henkilöä (10.06.2020)

Saanko palkkaa, jos minut eristetään tai joudun karanteeniin? Voiko työnantaja kieltää vapaa-ajan matkan? Milloin hätätyötä voidaan teettää? Muun muassa näihin kysymyksiin koronaviruksesta vastaa JHL:n työympäristötoimitsija Merja Hyvärinen.

Koronavirus on Suomessa määritelty yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi. Tämä antaa viranomaisille oikeuden määrätä ihmisiä eristykseen ja karanteeniin ja tarvittaessa sulkea kouluja ja työpaikkoja. JHL:n työympäristötoimitsija Merja Hyvärinen kertoo, miten koronavirus vaikuttaa työntekijän oikeuksiin.

1. Miten työpaikoilla pitäisi varautua koronavirukseen?

Työnantajan pitäisi miettiä, miten työntekijöitä suojellaan koronavirukselta. Esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät voivat kohdata sairastuneita työssään. Myös puhtaanapidon väki työskentelee siellä, missä sairastuneita on. Ylipäätään kaikki ihmisten parissa työskentelevät – kuten bussinkuskit – voivat altistua.

Siivousta tulisi tehostaa. Esimerkiksi näppäimistöt ja ovenkahvat pitäisi puhdistaa useammin.

Työterveyslaitos on suosittanut, että jokaiselle työpaikalle tulee perustaa varautumisryhmä vastaamaan tartuntatautiepidemiaan valmistutumisesta. Ryhmä laatii ohjeistuksen siitä, miten koronavirusta ennaltaehkäistään ja miten siihen varaudutaan. Miten esimerkiksi toimitaan tilanteissa, joissa työntekijä tai asiakas sairastuu tai sairastunut altistaa ihmisiä työpaikalla? Henkilöstön edustajien tulee olla mukana valmistautumistyössä, eli asioita pitää pohtia työpaikan työsuojelun yhteistoiminnassa. Lisäksi ryhmä tekee ohjeistuksen työmatkustamisesta ja siitä, miten toimitaan, kun työntekijä palaa koronavirusalueelta. Etätyötä tulisi suosia, jos työntekijä on matkustanut tällaisella alueella ja tehtävät soveltuvat etätöihin.

Jopa Elinkeinoelämän Keskusliitto EK on suositellut työnantajia käyttämään omailmoituskäytäntöä koronaviruksen vuoksi.

Omailmoitusaikoja pidentämällä vältetään terveydenhuollon kuormittuminen. Lisäksi koronaviruspotilas altistaa muita odottaessaan lääkärin vastaanottoa.

2. Voiko työnantaja yksipuolisesti muuttaa työvuoroja koronaviruksen johdosta?

Koronavirus ei lisää työnantajan direktiovaltaa. Kvtes ja työaikalaki antavat puitteet sille, missä tilanteissa vahvistettua työvuorolistaa voidaan muuttaa työnantajan yksipuolisella päätöksellä. Kaikista muutoksista voidaan sopia yhdessä, mutta jos työnantaja haluaa muuttaa työvuoroja omalla päätöksellään, sille pitää olla perusteltu syy. Suomen koronavirustilanne ei toistaiseksi muodosta perusteltua syytä.

Koronaviruksesta on puhuttu jo vuoden vaihteesta lähtien. Työnantajien on siten pitänyt valmistautua jo pitkään siihen, että tauti rantautuu myös Suomeen.  Työnantajan tulee olla varautunut siihen, että muutama työntekijä joutuu karanteeniin, varsinkin jos työlle on säädetty tarkat henkilöstömitoitukset. Normaalisti Suomessa on tähän aikaan influenssakausi eikä koronaviruksesta voida puhua epidemiana. Kausi-influenssatapauksia on tällä hetkellä enemmän kuin koronatapauksia.  Normaalit työoikeuden pelisäännöt ovat voimassa työnantaja–työntekijä-suhteessa.

Jos huomattava osa henkilökunnasta sairastuu tai joutuu karanteeniin, tilannetta pidetään äkillisenä, yllättävänä asiana, johon työnantaja ei ole voinut varautua palkkaamalla tarpeeksi työntekijöitä. Silloin työnantajalla voi olla oikeus muuttaa työvuoroja yksipuolisesti.

3. Voiko työnantaja perua vuosilomat?

Jos työntekijä on työsopimussuhteinen, eli ei ole viranhaltija, ja loma on jo vahvistettu, vuosilomalaki ei mahdollista lomien ajankohdan muuttamista tai perumista ilman yhteistä sopimista. Jos pääsiäisen ajalle on myönnetty paljon lomia ja tilanne Suomessa alkaa muistuttaa epidemiaa, loma voidaan perua vain yhdessä sopimalla.

4. Missä tilanteessa työnantaja voi teettää hätätyötä?

Työaikalain hätätyösäännös on tarkoitettu ennalta arvaamattomiin ja poikkeuksellisiin tilanteisiin. Yleensä ne ovat luonnonilmiöitä, mutta epidemiakin voi täyttää hätätyön teettämisen edellytykset. Silloin työnantaja voi teettää normaalia pidempiä vuoroja ja määrätä vapaapäiviltä töihin. Hätätyötä voi teettää samalla työntekijällä kaksi viikkoa putkeen.

Hätätyön teettäminen edellyttää aina, että työnantaja ilmoittaa siitä työsuojeluviranomaiselle. Ilmoitukseen on liitettävä luottamusmiehen lausunto.

Ainakaan tällä hetkellä Suomen tilanne ei mahdollista hätätyön teettämistä.  Jos altistuneita ja sairastuneita olisi todella paljon, kuten Kiinan Wuhanissa, ja henkilökunnasta olisi todella iso määrä poissa riveistä, terveitä voitaisiin käyttää hätätyöhön.

Hätätyö on tarkoitettu poikkeussäännökseksi, ja siihen liittyvät kriteerit ovat hyvin tarkkoja.

5. Mistä saan rahaa jos minut eristetään tai joudun karanteeniin?

Jos sairastut tai altistut ja kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri määrää sinut eristykseen tai karanteeniin, voit hakea Kelalta tartuntatautipäivärahaa. Se korvaa ansiomenetyksen täysimääräisesti.  Tartuntatautipäivärahan edellytys on, että päätöksen on tehnyt kunnan tai sairaanhoitopiirin nimeämä vastuullinen tartuntataudeista vastaava lääkäri. Päätös pitää liittää päivärahahakemukseen.

Tartuntatautilaki edellyttää, että jokainen kunta ja sairaanhoitopiiri nimeää tartuntataudeista vastaavan lääkärin. Ainoastaan hän päättää eristämisestä, karanteenista tai poissaolosta työstä, päivähoidosta tai oppilaitoksesta. Tartuntatautipäivärahaa saa myös, jos alle 16-vuotias lapsi on sairastunut tai määrätty karanteeniin.

Joissakin työehtosopimuksissa, esimerkiksi kvtes:ssä ja Avaintes:ssä on sovittu, että sairastunut tai sairastuneeksi epäilty eristetty työntekijä saa normaalin sairausajan palkan. Sen sijaan karanteenin ajalta työnantajalla ei ole palkanmakuvelvollisuutta. Silloin pitää hakea Kelalta tartuntatautipäiväraha. Valtion virka- ja työehtosopimuksessa on sovittu, että tartuntatautitilanteessa työnantaja maksaa palkan myös karanteenin ajalta. Tarkista asia omasta työehtosopimuksestasi.

Työnantaja saa hakea tartuntatautipäivärahaa Kelalta, jos on sovittu, että työnantaja maksaa palkan.

Tartuntatautipäivärahaa voidaan maksaa vain niiltä päiviltä, jolloin työntekijä ei ole voinut työskennellä karanteenin tai eristyksen takia. Päivärahaa ei makseta esimerkiksi loman ajalta tai tehtävissä, joissa voidaan tehdä etätyötä. Jos työnantaja ei maksa palkkaa karanteenin ajalta, työntekijällä ei ole velvollisuutta tehdä etätyötä. Tällöin hänellä on oikeus Kelan tartuntatautipäivärahaan.

6. Voiko työnantaja kieltää minua tulemasta töihin?

Työterveyshuolto tai työnantaja ei voi määrätä karanteenia. Kunnan nimetty tartuntataudeista vastaava lääkäri päättää siitä, määrätäänkö ihminen eristykseen tai karanteeniin.

Työnantaja ei siis voi ylireagoida niin kieltämällä työntekijää tulemasta töihin, jos viranomainen ei ole määrännyt karanteenia. Jos työnantaja määrää työntekijän kotiin, työntekijälle on maksettava normaali palkka.

7. Voiko työnantaja kieltää vapaa-ajan matkoja?

Työnantaja voi kieltää vain työmatkat. Työnantajalla ei ole määräysvaltaa siihen, mitä ihmiset tekevät vapaa-ajallaan tai lomillaan. Työnantaja voi kuitenkin pyytää miettimään, kannattaako matkustaa Kiinaan tai Italiaan.

Miten käy jos ulkomaan matkalla joutuu karanteeniin?

Karanteeni on työntekijästä riippumaton asia eikä siten työsuhteen päättämisperuste.

Kelan mukaan tartuntatautipäivärahaa voidaan maksaa EU-alueella eristetylle tai karanteeniin määrätylle henkilölle.

Jäseneksi liittyminen

Saat liittymislomakkeita jäsenasiainhoitajalta, pääluottamusmieheltä, sihteeriltä.

Jäseneksi voit liittyä myös täyttämällä sähköisen liittymislomakkeen JHL:n sivuilla http://www.jhl.fi/

 

Keskustelufoorumi