Edunvalvonta

Edunvalvonta

Luottamusmies on työpaikan luottopakki ja tietopankki, jonka liitto on kouluttanut.
Luottamusmies on työntekijöiden tärkein edustaja työpaikalla työsuojeluvaltuutetun rinnalla. Hän edustaa työpaikalla JHL: ään kuuluvia työntekijöitä ja on apuna, jos jokin asia työsuhteessa on epäselvä ja askarruttaa mieltä.

Työsuhteeseen liittyvät kysymykset ja mahdolliset erimielisyydet ratkeavat joutuisimmin työpaikalla. Erimielisyysasian selvittäminen aloitetaan esimiehen kanssa.

Erimielisyysasian kanssa edetään edunvalvontaketjun mukaisesti. Asiat ratkeavat tavallisesti nopeasti työpaikoilla. Keskustele aina ensin asiasta lähimmän esimiehen kanssa. Tässä tilanteessa on hyvä esittää kirjallisesti, mistä olet eri mieltä.

Jos keskustelun jälkeen asia ei ratkea, ota yhteys omaan luottamusmieheen ja/tai pääluottamusmieheen tai työsuojeluasioissa työsuojeluasiamieheen ja/tai työsuojeluvaltuutettuun. Heiltä saat myös neuvoja siitä, miten ongelmatilanteen kanssa tulisi edetä. He tuntevat myös parhaiten paikalliset sopimukset ja työnantajan käytänteet. Muista, että myös oma yhdistyksesi palvelee sinua ongelmatilanteissa.

Jos erimielisyysasia ei ratkea työpaikalla, voit yhdessä luottamusmiehen kanssa kääntyä lähimmän JHL:n aluetoimiston puoleen. Aluetoimistoilla on käytössä keskustoimiston asiantuntijoiden tuki.

Jos työpaikallasi ei ole luottamusmiestä

Jos työpaikallasi ei ole omaa luottamusmiestä, lähin apu ongelmatilanteissa löytyy lähimmästä JHL:n aluetoimistosta. Aluetoimisto on myös luottamusmiehen lähin tuki.

sivua päivitetty 25.05.2020 (etusivu)

 

 

TERVETULOA KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALAN HENKILÖSTÖN KOTISIVUILLE!

          TÄÄLTÄ LÖYDÄT TIETOA YHDISTYKSESTÄ JA TOIMINNASTAMME

 

Sopimusneuvottelut 2020

 

JHL:n solmimat työ- ja virkaehtosopimukset päättyvät pääsääntöisesti maaliskuun lopussa 2020. Täältä löydät uutiset sopimusneuvotteluista ja niiden tuloksista.

 

Neuvottelutilanne

 

 

 

 

Luottamushenkilöt 2020

 

Pääluottamusmies Eija Heino

Varapääuottamusmies Sirpa Virtanen

 

Jäsenasiahoitaja Elena Siipola

      

 

Työsuojelu

Työsuojelu toiminta khshp:ssä
 

Työhyvinvoinnin tavoitteena on pitää työntekijät terveinä ja työkykyisinä koko työuran ajan.

Työpaikan työsuojelutoiminnan tarkoituksena on parantaa työoloja – ennaltaehkäistä ja korjata puutteita sekä auttaa työhön liittyvien pulmien ratkaisemisessa.

Työsuojelu on osa johtamista. Hyvällä työelämän laadulla ja hyvinvoivalla työyhteisöllä on positiivinen vaikutus työn tuloksellisuuteen.

Päivi Malmivaara 100% työaika p.2756

Mirja Rönkkönen 50% työaika  p. 3587